IMG_0835

Lärandemiljöer: för vem, var och på vilket sätt?

White 2017

Brief
Vad är Lärandemiljöer på White Arkitekter? Och hur berättar och förklarar vi för våra kunder vad vi strävar efter att uppnå när vi ritar skolor?

Insikt
Oavsett budget, politik, läge skapar vi tillsammans med lärare, elever, personal den bästa skolan. 

Lösning
Ett manifest som gör att vi aldrig glömmer att sätta elever, lärare och personal först.

IMG_1016
IMG_1014
IMG_1015