Emma

För oss börjar allting med vem: för vem, var och på vilket sätt?

White I&D 2016

Brief
Vad är Inredning och Design på White Arkitekter? Och hur kan vi enas om samma kommunikation för alla våra kontor i Europa?

Insikt
White I&D sätter människan först, och månar därför om att inreda och designa för hen.

Lösning
För oss börjar allting med vem: för vem, var och på vilket sätt?

Skärmklipp 2018-05-14 10.17.59
Skärmklipp 2018-05-14 10.13.30