Skärmklipp 2018-05-04 11.14.13

God dag, God kväll, God morgon

Telia Business Center 2014

God dag, God

kväll, God morgon

Telia Business Center 2014

Brief
Hur berättar Telia om sig själv och vad de gör så att det når fram till en bredare publik?

Insikt
Telia är som tomten i Victor Rydbergs julskildring, hen som fixar allt utan att det märks.

Lösning
God dag, God kväll, God morgon. Tillämpats
i Telia Business Center och TeliaSonera HK.

teliabc3
teliabc2